1.Визначення термінів.


1.1. Оферта визначає усі необхідні вимоги стосовно оформлення, виконання та отримання замовлення на данному веб-сайті https://tooposhop.com1.2. Замовлення –належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.3. Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари пропоновані до продажу Продавцем, які представлені на Сайті.

1.4. Продавець – адміністрація Сайту, фізична особа-підприємець ФОП Геращенков Т.І.

1.5. Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

1.6. Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:http://www.tooposhop.com/, включаючи всі його веб - сторінки.

1.7. Товар- представлений Продавцем на Сайті об'єкт, стосовно якого надані усі відповідні дані. 1.8.Служба доставки – третя сторона, яка надає послуги з перевезення товарів, кур’єрської та/або поштової доставки товарів.

1.9. Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить персональну інформацію, історію замовлень Користувача/Покупця,зроблених за допомогою Сайту , вказану при Реєстрації на Сайті.

1.10. Реєстрація – внесення Користувачем необхідних даних для ідентифікації на Сайті

1.11. Правила - вимоги щодо здійснення оформлення, обробки, виконання та отримання замовлення на Сайті.


2.Загальні положення.


2.1. Використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись,оформлення Покупцями Замовлень) автоматично свідчить про ознайомлення Покупця та його згоду з Правилами. У Разі незгоди Покупця із Правилами, він зобов’язаний утриматися від використання Сайту.

2.2. Ці правила регулюють порядок:

2.2.1. Доступу покупців до інформації, що розміщується на Сайті;

2.2.2. Використання Сайту;

2.2.3. Замовлення товару;

2.2.4. Оплати товару;

2.2.5. Доставки товару;

2.2.6. Отримання та повернення товару.

2.3. Інформація про Товар відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це. Визначені зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення,оформленого після їх публікації.

2.4. Інформація про Товар, умови його придбання, ціни та будь-яка інша інформація Продавця точно відображається на Сайті.

2.5. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак,Покупець після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом обрання товару, заповнення форми у розділі «Оформити замовлення»,підтвердження достовірності та правильності внесеної інформації та виконання всіх дій, визначених на Сайті,для відправлення замовлення Продавцю. Заповнення визначеної форми та відправлення її Продавцю вважається офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції та цих Правилах.

2.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем(акцепт) якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця,а саме: фактично відвантажив Товар відповідно до умов, передбачених офертою Покупця.

2.7. Після отримання оферти Покупця Продавець має право запропонувати придбати товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Покупця. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем.Прийняттям зустрічної оферти вважається фактично оплата, отримання Покупцем Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту оплати та/або видачі Товару.

2.8. У випадку помилковості відправленого акцепту Сторони мають право змінити умови тільки у випадку вчасного повідомлення про таку помилковість одна одній.

2.9. Прийняття Продавцем оферти Покупця або прийняття Покупцем зустрічної оферти Продавця є укладенням між ними угоди на умовах, встановлених цими Правилами.

2.10. Інформація про Товар розміщена безпосередньо на Сайті. Крім того, при отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття такого Товару.


3. Порядок оформлення Замовлення.


3.1. Для отримання можливості здійснити покупку на Сайті Покупець має коректно заповнити обов'язкові поля у розділі«Оформити замовлення», підтвердити достовірність та правильність внесеної інформації та виконати всі дії, визначені на Сайті, для відправлення замовлення Продавцю.

3.2. Під час заповнення форми Замовлення,Покупець зобов'язується вказувати інформацію, позначену як обов'язкова,в повному обсязі, а також Покупець несе відповідальність за достовірність, правильність і правдивість як обов'язкової,так і іншої наданої інформації.

3.3. Оформленням Замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами цих Правил, і всі дії, які ним будуть здійснені, не будуть суперечити умовам цих Правил.

3.4. Замовлення вважається прийнятим до виконання, після отримання Покупцем від Продавця електронного повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка або іншого телефонного повідомлення на номер мобільного телефону Покупця, що вказані при оформленні Замовлення Покупцем, з підтвердженням факту узгодження та приймання Замовлення.

3.5. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання Покупцю електронного повідомлення чи здійснення телефонного дзвінка/іншого телефонного повідомлення. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені цими Правилами, припиняються,а вартість Товару, у випадку сплати за нього, повертається Покупцю.

3.6. У випадку невірного зазначення Покупцем,при оформленні Замовлення, електронної пошти та/або номеру телефону, Продавець має право відмінити таке не підтверджене Замовлення.


4. Вартість та умови оплати Товару.


4.1. Ціна Товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення,і не включає вартість доставки.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав електронне повідомлення або телефонне повідомлення, що підтверджує прийняття Замовлення.

4.3. Вартість товару сплачується в національній валюті України – гривні.

4.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару карткою на сайті.

4.5. У разі, якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем,сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а вже витрачені кошти на доставку, понесені до моменту анулювання Замовлення Покупцем, поверненню не підлягають.

4.6. При анулюванні Замовлення чи поверненні Товару Покупцем грошові кошти сплачені Покупцем підлягають поверненню тільки після отримання Товару Продавцем.

4.7. Повернення грошових коштів Покупцю здійснюється протягом 30 (тридцяти)календарних днів з моменту отримання Продавцем поверненого Товару шляхом перерахування грошових коштів на рахунок,з якого була проведена оплата Покупцем,або на інший рахунок, вказаний Покупцем у письмовому або електронному вигляді.


5. Порядок передачі Товару.


5.1. Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій, та у інші країни світу за умов наявності можливості доставки. Вартість доставки сплачується окремо та не входить до складу вартості Товару.

5.2. Продавець зобов’язується передати Товар перевізнику (кур’єру, поштовій організації тощо) для здійснення доставки або підготувати його для видачі Покупцю у приміщення Продавця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення. У разі якщо Товар знаходитьсяу різних приміщеннях (складах) або виникають обставини, що ускладнюють виконання Замовлення, строк для здійснення доставки (видачі) може бути продовжений Продавцем до 8 (восьми) робочих днів. Доставка Замовлення Товару здійснюється протягом строків, які визначені перевізником (кур’єром, поштовою організацією тощо). Продавець не несе відповідальності за дотримання строків доставки перевізником (кур’єром,поштовою організацією тощо).

5.3. При оформленні Замовлення Покупець має можливість самостійно обрати один із запропонованих способів доставки.

5.4. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на Сайті, однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця, в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного зв’язку.

5.5. Моментом отримання товару Покупцем є підписання ним документа, що підтверджує факт прийняття замовленого ним Товару(акт приймання-передачі, декларація на пересилання або будь-який інший документ,який може підтвердити факт передачі Товару) або фактичне отримання Покупцем Товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. Для видачі Товару Покупцю останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт тощо).

5.6. При отриманні товару Покупець зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів(товарний чек, акт приймання-передачі тощо) і в разі виявлення невідповідностей на місці пред'явити претензії службі доставки. Претензії Покупця щодо видимих дефектів Товару, його комплектності та якості не приймаються після отримання/прийняття Товару Покупцем.

5.7. У випадку, якщо на вимогу Покупця Товар передається третій особі, то моментом отримання товару Покупцем є момент підписання такою третьою особою документа що підтверджує факт прийняття замовленого ним Товару (акт приймання-передачі,декларація на пересилання або будь-який інший документ, який може підтвердити факт передачі Товару).

5.8. Продавець може обмежувати можливість використання деяких з способів доставки Товару при оформленні Замовлення.


6. Гарантійні умови.


6.1. Гарантійні строки згідно із Державними стандартами України становлять:

6.1.1. Для взуття модельного – 30 календарних днів;

6.1.2. Для взуття повсякденного зі шкіри,текстилю – 30 календарних днів;

6.1.3. Для взуття повсякденного із синтетичної та штучної шкіри, а також з комбінованим верхом:

  • взуття зі шкіряною підошвою – 40 календарних днів;
  • взуття з підошвою зі шкіри з гумовою накладкою – 45 календарних днів;
  • взуття з підошвою з шкірволокна,стироніпу, транспоренту, полівінілхлориду– 60 календарних днів;
  • взуття з підошвою з пористої гуми,поліуретану, термопластичного еластомеру– 70 календарних днів.


6.1.4. Для інших виробів:

  • вироби дрібної шкіргалантереї, ранці,портфелі учнівські, сумки господарські,пляжні – 30 календарних днів;
  • сумки жіночі або чоловічі, дорожні,спортивні – 50 календарних днів;
  • ремені шкіряні – 30 календарних днів.


6.2. Гарантійні строки для взуття обчислюються з дня видачі замовлення або з початку сезону, у випадку отримання замовлення в не сезонний час:

  • взуття зимового асортименту: з 15 листопада по 15 березня;
  • взуття весняно-осіннього асортименту:з 15 березня по 15 травня, з 15 вересня по 15 листопада;
  • взуття літнього асортименту: з 15 травня по 15 вересня.


6.3. Гарантійний строк, встановлений п.6.1.цих Правил, поширюється на основний виріб та не поширюється на комплектуючі вироби (у тому числі, але не виключно,на змінні (допоміжні) деталі). До змінних(допоміжних) деталей виготовленого взуття та/або виробу зі шкіри відносяться у тому числі, але не виключно, набійки,шнурки, блискавки, будь-яка фурнітура тощо.

6.4. Продавець не несе гарантійні зобов’язання щодо Товару у наступних випадках:

6.4.1. порушення правил та умов експлуатації Товару;

6.4.2. якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасними випадками, умисними чи необережними діями Замовника та/або третіх осіб;

6.4.3. якщо виявлені механічні пошкодження,що виникли після передачі Товару Покупцю;пошкодження, викликані дією вологи,снігу, солі, інших речовин, високих або низьких температур, окисленням,потраплянням сторонніх предметів;

6.4.4. якщо дефект виник внаслідок природного зносу через тривале використання Товару, що викликало погіршення технічного стану і зовнішнього вигляду;

6.4.5. якщо Товар має сліди спроб некваліфікованого ремонту.


7.Повернення Товару.


7.1. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням Покупця, він має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня його отримання,при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».